Een Vriend is een klein bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het bedenken van oplossingen en het helpen bij de implementatie ervan bij financiële-, zorg- en onderwijsinstellingen.

Zo hebben wij meegeholpen aan het opzetten van het internetbankieren bij de ING, het opzetten van een datawarehouse bij de Rabobank, het bedenken van een nieuw online case-management systeem voor Stichting Salvage en het verbeteren en automatiseren van het zakelijke leningaanvraagproces van de Triodos Bank.

Tevens biedt Een Vriend diensten aan ten behoeve van de (Jeugd)hulpverlening en het Onderwijs. Wij hebben voor diverse hulpverleningsinstanties alsook het Basis- en Voortgezet Onderwijs onder meer projecten gecoordineerd, hulpverlening geboden aan ouders en kinderen, bedrijfscommunicatie verzorgd ten behoeve van de invoering van Triple P (Positive Parenting Program) en workshops en trainingen verzorgd over onderwerpen als Pedagogisch Klimaat, Samenwerking, Omgaan met veranderingen et cetera.

Wij voelen ons thuis in een multi-disciplinaire omgeving waarbij de uitdaging ligt in het op 1 lijn brengen van alle partijen. Of het nu is in het vinden van de beste oplossing, of in het helpen bij de acceptatie van de gekozen oplossing, wij denken graag met u mee.

Naast het bieden van diensten, zijn wij ook vertegenwoordiger van Scorto Ltd een internationaal bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in beslissingsmanagement tools. Voor meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Scorto.